ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego dwóch uczelni:

Cytat
Najsmutniej nie tam, gdzie śmiech zakazany, lecz tam, gdzie obowiązkowy.
i
Wzór wniosku dla rodziców, którzy w własnym zakresie zapewniają dojazd dziecka niepełnosprawne do placówki oświatowej i chcieliby z tego tytułu zawrzeć umowę re...
2019-09-04
i
Szanowni rodzice!!! W dniu 9.09.2019r. odbędzie się zebranie rodziców oddziałów klas pierwszych ---- SZCZEGÓŁY KL 1--- W dniu 10.09.2019 r. odbędzię się zebranie ...
2019-09-04
i
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019 / 2020 należy złożyć do pedagoga szkolnego Moniki Lach (gab.44, I piętro) w terminie do 13 września 2019 r. (piątek). Szczeg&...
2019-08-31
i
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW „WYPRAWKA SZKOLNA 2019/2020” Pomoc kierowana jest do uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szko...
2019-08-31
i
Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku oraz Branżowa Szkoła I Stopnia w Rybniku Godz. 8.00 – spotkanie uczniów klas pierwszych po gimnazjum oraz po ośmioletniej ...
2019-08-26
PARTNERZY