ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego dwóch uczelni:

Cytat
Matura

M a t u r a   2 0 20

 

Wewnątrzszkolne terminy

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku - od strony 4 komunikatu dyrektora CKE z 24 kwietnia 2020 r.

Komunikat dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w "nowej" formule obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego (spis załączników na str. 101 powyższej Informacji) :

- Załącznik 1a -  Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;(2) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie;(3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 –2018/2019.

- Załącznik 1d - Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnegopo raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu znowych przedmiotów.

- Załacznik 6 -  Wniosek zdającego/ rodzica zdającegoo przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

- Załącznik 7a -  Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

- Załącznik 7b - Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym ("stara" formuła)

- Załącznik 4b -  Informacja o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego

 

Komunikat dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych

Komunikat dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2020 roku

 

 

 

 

Wróć do strony głównej

PARTNERZY