ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Kierunki kształcenia

KIERUNKI  KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

T E C H N I K U M    N R  1  
i m . S t a n i s ł  a w a  S t a s z i c a

(cykl kształcenia - 5 lat)

 

Technik mechatronik  – uczeń dopasowuje elementy, podzespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje je do montażu, nadzoruje montaż i demontaż. Uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne. Projektuje i programuje urządzenia i proste układy mechatroniczne. Korzysta z nowoczesnych technik sterowania opartych na elektronice, informatyce, robotyce i automatyce. 
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w górnictwie PGG S.A.,
JSW S.A. i JSK Sp. z o.o.


Technik robotyk – jest to specjalista o wielofunkcyjnych kwalifikacjach zawodowych. Programuje roboty przemysłowe, uruchamia i obsługuje układy mechaniczne i elektroniczne robotów, posiada umiejętności tworzenia układów współpracy między robotami, projektuje linie produkcyjne obsługiwane przez roboty przemysłowe. Miejscem pracy robotyka są biura technologiczne
i konstrukcyjne, laboratoria dużych zakładów przemysłowych, hale produkcyjne, ośrodki badawczo – rozwojowe, instytuty naukowe oraz szkoły wyższe.
Uczeń może przystąpić do programu stypendialnego Becker – Warkop
Sp. z o.o. Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w górnictwie 
PGG S.A., JSW S.A., JSK Sp. z o.o., Becker – Warkop Sp z o.o. 

Technik chłodnictwa i klimatyzacji – uczeń dopasowuje, montuje, eksploatuje, naprawia i konserwuje urządzenia i instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła. Dokonuje programowania i regulacji urządzeń chłodniczych
i klimatyzacyjnych. Montuje i instaluje parowniki, sprężarki, termostaty, agregaty oraz izolacje termiczne. Wykonuje montaż połączeń, układów hydraulicznych
i pneumatycznych, zespołów i mechanizmów urządzeń chłodniczych, klimatyzatorów lub systemów klimatyzacyjnych. Dokonuje oceny jakości i stanu technicznego tych urządzeń.
 


Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – to zawód, umożliwiający specjalizację z energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej. To kierunek z przyszłością, ponieważ realizowanych jest coraz więcej inwestycji, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej. W ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej będzie wykazywało zauważalną i dynamiczną tendencję rosnącą. 
Możliwość pracy w ZRE Katowice S.A.

Technik informatyk - charakteryzuje się dużą mobilnością, zawód można wykonywać wszędzie  tam,  gdzie  jest wprowadzona informatyzacja. Zawód obejmuje  eksploatację  sprzętu  komputerowego i oprogramowania, a także instalację, przeglądy, konserwację oraz naprawę komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieciowych.  Do obowiązków zawodowych należy administrowanie bazami danych, nadzorowanie pracy sieci komputerowych
i sprzętu.

Technik pojazdów samochodowych – uczeń zdobywa umiejętności i wiedzę
w zakresie budowy, diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Absolwent może być zatrudniony w zakładach naprawczych, stacjach obsługi pojazdów, salonach sprzedaży samochodów oraz fabrykach produkujących podzespoły samochodowe oraz konkretne modele samochodów.
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w firmie STAWOWY
GROUP – Hyundai

Technik spedytor  oraz Technik spedytor - oddział mistrzostwa sportowego sekcja "lekkoatletyka" –organizuje transport kolejowy,  samochodowy, wodny  lub  lotniczy towarów w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Zajmuje się opracowywaniem dokumentacji przewozowej i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku lub załadunku towarów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby
i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła. 
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w JSK Sp.  z o.o.

Technik automatyk - jest specjalistą, którego zadania zawodowe polegają na montowaniu, użytkowaniu, konserwacji i naprawie urządzeń i systemów automatyki przemysłowej. Technik automatyk może wykonywać prace na stanowisku operatora, diagnosty i konserwatora urządzeń i systemów automatyki oraz operatora maszyn manipulacyjnych. Jego praca odbywa się głównie w dobrze wyposażonych, estetycznych warsztatach, halach produkcyjnych, laboratoriach, a także na liniach produkcyjnych
w zaumatyzowanych zakładach i fabrykach.
Możliwość pracy w górnictwie PGG S.A., JSW S.A., JSK Sp. z o.o.

Technik górnictwa podziemnego -  uczeń zdobywa umiejętności robotnika wykwalifikowanego w zakresie eksploatacji złóż, maszyn i urządzeń górniczych oraz BHP. Głównym celem kształcenia jest nabycie gruntownej wiedzy
w dziedzinie nauk o ziemi, górnictwie i geologii, eksploatacji podziemnej złóż, obsłudze maszyn i urządzeń do eksploatacji złóż, technice strzelniczej, miernictwie górniczym, przepisach prawnych w górnictwie i szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego.

 

Wróć do strony głównej

PARTNERZY