ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego dwóch uczelni:

Cytat
Najsmutniej nie tam, gdzie śmiech zakazany, lecz tam, gdzie obowiązkowy.
Pedagog

 


Pedagodzy w  Zespole Szkół Technicznych w Rybniku zapraszają:
Lach Monika - pedagog, psycholog
Kuwaczka Barbara - pedagog, doradca zawodowy

Monika Lach
e-mail: m.lach@zstrybnik.pl

gabinet nr. 44 (I piętro)

Barbara Kuwaczka
e-mail: b.kuwaczka@zstrybnik.pl

gabinet nr. 4 (parter)

Poniedziałek:    9.00 - 14.20

Wtorek:            16.10 - 17.50

Środa:               9.00  -14.20

Czwartek:         9.00 - 14.20

Piątek:              9.00 - 13.20

Poniedziałek: 8.30  - 12.00

Wtorek:         10.00 - 18.00

Środa:           11.55  - 15.25
 
Czwartek:      8.30  - 12.00

Piątek:           8.30  - 12.00
 

Nasza oferta:

Pedagodzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych uczniów do kontaktu indywidualnego,
pani Monika Lach w gabinecie 44, pani Barbara Kuwaczka w gabinecie 4. 


Pedagog Szkolny zajmuje się:

 • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców
  i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły
  w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa).
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

Uczniu!!!

 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chcesz porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach;
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś osamotniony;
 • potrzebujesz pomocy w odnalezieniu rozwiązań w trudnych sytuacjach;
 • masz trudności edukacyjne i chcesz im zaradzić;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • zastanawiasz się nad sobą i swoją drogą życiową lub edukacyjną;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić; Serdecznie zapraszamy również rodziców naszych uczniów do rozmów, które mogą pomóc Państwu w wychowaniu i kształtowaniu swoich dzieci do dojrzałości.

Rodzicu!!!

 • masz problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem;
 • chcesz mu pomóc, ale nie wiesz jak;
 • Twoje dziecko nie chodzi regularnie do szkoły;
 • zauważyłeś, coś dzieje się z nim niedobrego…
 • nie potrafisz z nim już rozmawiać.

  Przyjdź – postaramy się pomóc!!!

Wróć do strony głównej

PARTNERZY