Wersja dla słabowidzących
ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego dwóch uczelni:

Cytat
"Mierz wysoko" - wpajali mu wzniośli nauczyciele. Strzelił im w łeb. Stanisław Jerzy Lec
i
Regulamin IX Olimpiady Wiedzy Górniczej "O Złotą Lampkę" Informator  IX Olimpiady Wiedzy Górniczej "O Złotą Lampkę" Załącznik nr 1 Załącz...
2018-09-05
i
  VII Olimpiada Wiedzy Górniczej VIII Olimpiada Wiedzy Górniczej IX Olimpiada Wiedzy Górniczej
2018-09-03
i
1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie– bez wzg...
2018-08-27
i
Założenia ogólne wewnątrzszkolnego systemu oceniania Rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stos...
2018-08-27
i
Dnia 31 sierpnia od godz. 12.00 w bibliotece szkolnej będzie można odebrać świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zgodnie z ustawą o ochronie danych oso...
2018-08-23
PARTNERZY