ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
Pedagog

 


Pedagodzy w  Zespole Szkół Technicznych w Rybniku zapraszają:
Lach Monika - pedagog, psycholog
Kuwaczka Barbara - pedagog, doradca zawodowy

Monika Lach
e-mail: m.lach@zstrybnik.pl

gabinet nr. 44 (I piętro)

Barbara Kuwaczka
e-mail: b.kuwaczka@zstrybnik.pl

gabinet nr. 7 (parter)

Poniedziałek:    9.30 - 14.20
Wtorek:            10.00 - 14.00;
                        15.30 - 17.30

Środa:              11.20  -14.20
Czwartek:         12.00-15.30
Piątek:              10.00 - 14.20

Pedagog M. Lach sprawuje opiekę nad klasami:

I Tkz, I Tm, I Tps, I Bks

II Ta, II Te, II Ti, II To,

II akG, II guG, II iG, II oG, II sG, II Bks

III Tf, III Tm, III Tt, III Bks

IV Tae, IV Tgr, IV Tks, IV Tm, IV To, IV Tt sport
Poniedziałek: 9.30  - 14.30
Wtorek:          ---------------
Środa:            10.00  - 18.00
Czwartek:         9.00  - 14.00
Piątek:              9.00  - 13.00Pedagog B. Kuwaczka  sprawuje opiekę nad klasami:

I Teg, I Tf, I Ti, I To

II Tgu, II Tks, II Tm, II Tpz, II Tr, II Tt sport 

II eG, II mG, II pzG, II tG sport

III Ta, III Teu, III Tks,

III Tgr, III Ti, III To, III Tp

IV Tf, IV Ti, IV Tp

 
 

Nasza oferta:

Pedagodzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych uczniów do kontaktu indywidualnego,
pani Monika Lach w gabinecie 44, pani Barbara Kuwaczka w gabinecie 4. 


Pedagog Szkolny zajmuje się:

 • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców
  i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły
  w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa).
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

Uczniu!!!

 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chcesz porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach;
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś osamotniony;
 • potrzebujesz pomocy w odnalezieniu rozwiązań w trudnych sytuacjach;
 • masz trudności edukacyjne i chcesz im zaradzić;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • zastanawiasz się nad sobą i swoją drogą życiową lub edukacyjną;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić; Serdecznie zapraszamy również rodziców naszych uczniów do rozmów, które mogą pomóc Państwu w wychowaniu i kształtowaniu swoich dzieci do dojrzałości.

Rodzicu!!!

 • masz problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem;
 • chcesz mu pomóc, ale nie wiesz jak;
 • Twoje dziecko nie chodzi regularnie do szkoły;
 • zauważyłeś, coś dzieje się z nim niedobrego…
 • nie potrafisz z nim już rozmawiać.

  Przyjdź – postaramy się pomóc!!!

Wróć do strony głównej

Szukaj
Podstrony
PARTNERZY