ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Matura

Matura 2023

 

TERMINY ZWIĄZANE Z  PRZYGOTOWANIEM EGZAMINóW ZEWNĘTRZNYCH W ZST

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023

Harmonogram, komunikaty i informacje o egzaminie maturalnym w formule 2015

Link do strony:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/komunikaty-i-informacje/

Pod ww. adresem znajdują się do pobrania:

Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej - załącznik_ 1a deklaracja A

Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego – załącznik nr 5c

Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym – załącznik nr 6

------------------------------------------------------------------------------------------

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

Link do strony:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001698

 

Wróć do strony głównej

PARTNERZY