ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Lepszy start ....

Tytuł projektu:

Lepszy start młodzieży w życie zawodowe dzięki
doradztwu zawodowemu i poprawie jakości kształcenia w szkołach
zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu  kształcenia oraz poprawa atrakcyjności i konkurencyjności szkół zawodowych ZST poprzez wdrożenie w nich programu rozwojowego polegającego na doradztwie zawodowym oraz usprawnieniu procesu zarządzania.

Dlatego w ramach projektu zostanie utworzony Szkolny Klub Doradztwa Zawodowego, w którym uczniowie zdobędą wiedzę na temat własnej ścieżki zawodowej poprzez organizację: warsztatów, konsultacji indywidualnych oraz spotkań z pracodawcami.

W ramach projektu zostanie również wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz jego certyfikacja. System ma usprawnić zarządzanie placówką, poprawić organizację pracy oraz komunikację między uczniami, rodzicami i nauczycielami  a organami zarządzającymi szkołą.

Zarówno stworzenie Szkolnego Klubu Doradztwa Zawodowego jak i wdrożenie systemu ISO mają się przyczynić do wzrostu konkurencyjności szkoły oraz poniesienie jej atrakcyjności na tle innych szkół ponadgimnazjalnych.

W projekcie będzie uczestniczyć 140 uczniów.

Rekrutacja do projektu bedzie odbywac się na bieżąco, informacje będą podawane przez szkolny radiowęzeł oraz na plakatach

http://www.efs.gov.pl/

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Wróć do strony głównej

PARTNERZY