ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Leonardo da Vinci

Szwecja 2004

Program Leonardo da Vinci został ustanowiony w ramach działań Unii Europejskiej podejmowanych w dziedzinie polityki kształcenia i szkolenia zawodowego w roku 1994. [...]
Program zmierza do podniesienia jakości i innowacyjności w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez dofinansowywanie międzynarodowych projektów.[...]
Całkowity budżet programu wynosi 1.15 mld EURO.

 
 
 

 


 
 

Wróć do strony głównej

PARTNERZY