ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2024/2025

Szanowni Rodzice!

Poniżej znajduje się wykaz podręczników obowiązujących 
w roku szkolnym 2024/2025

TECHNIKUM

Klasy pierwsze
- Technik automatyk
- Technik chłodnictwa i kilmatyzacji
- Technik górnictwa podziemnego
- Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik pojazdów samochodowych
- Technik robotyk
- Technik spedytor
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Klasy drugie 
Technik automatyk
- Technik górnictwa podziemnego
- Technik chłodnictwa i kilmatyzacji
Technik elektryk
Technik informatyk
Technik mechanik
Technik mechatronik
- Technik mechatronik - dwujęzyczny
Technik pojazdów samochodowych
- Technik robotyk
- Technik spedytor
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Klasy trzecie 
Technik automatyk
Technik elektryk
- Technik robotyk
Technik informatyk
Technik mechanik
Technik mechatronik
- Technik mechatronik dwujęzyczny
Technik pojazdów samochodowych
- Technik spedytor
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- Technik chłodnictwa i kilmatyzacji 

Klasy czwarte 
Technik automatyk
Technik elektryk
Technik informatyk
Technik mechanik
Technik mechatronik
Technik pojazdów samochodowych
- Technik spedytor
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Klasy piąte
Technik automatyk
- Technik chłodnictwa i kilmatyzacji 
Technik elektryk
Technik informatyk
Technik mechanik
Technik mechatronik
Technik pojazdów samochodowych
- Technik spedytor
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 

SZKOŁA BRANŻOWA

Klasy drugie
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Mechanik - monter maszyn i urządzeń

Klasa trzecia
Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

 

 

Wróć do strony głównej

PARTNERZY