ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Informacja o wynikach - egzaminy zawodowe w sesji ZIMA 2023

Informujemy, że nie wcześniej niż od dnia 31 marca 2023 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji ZIMA 2023.

Informacje będą dostępne :
dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych
i trzyliterowych
 - pod adresem https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Login i hasło/kod aktywacyjny pozostaje ten sam, którym zdający  logowali się
w poprzedniej sesji egzaminacyjnej.

W razie problemu z zalogowaniem się do systemu proszę o kontakt
z sekretariatem szkoły.

Zdający, którzy nie zdali egzaminu mogą złożyć deklarację w sekretariacie szkoły w terminie do 3 kwietnia do godziny 15.00.

Świadectwa, certyfikaty, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym w terminie ustalonym przez dyrektorów szkół - najwcześniej 7 kwietnia 2023 r.

Dyplomy zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę
28 kwietnia 2023r. będą do odbioru od 26 maja 2023r.

Wróć do strony głównej

PARTNERZY