ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Poznaj Polskę

 

 

„Poznaj Polskę”

   W ramach programu „Poznaj Polskę’’ uczniowie klasy pierwszej, drugiej
i trzeciej Szkoły Branżowej w dniu 22 listopada 2022 r. uczestniczyli
w wycieczce edukacyjnej do Krakowa. 
   Celem tego programu jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego
i umożliwienie młodym ludziom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.
Uczniowie w ramach wycieczki spacerowali po historycznym zespole miejskim Krakowa a później zwiedzili Muzeum Lotnictwa. 
Spacer rozpoczął się od spotkania ze „smokiem wawelskim” a następnie obok Wawelu udaliśmy się traktem królewskim na Rynek. Tam poznaliśmy architekturę okolicznych zabudowań, zwiedziliśmy Sukiennice oraz Kościół Mariacki. Później oglądaliśmy pomnik Mickiewicza, kościół św. Wojciecha oraz Apostołów Piotra i Pawła.
W drugiej części wycieczki naszym celem było Muzeum Lotnictwa,
w którym  dowiedzieliśmy się jak rozwijało się lotnictwo na przestrzeni XIX i XX wieku. Zobaczyliśmy samoloty którymi walczono w pierwszej i drugiej wojnie światowej. Poznaliśmy specyfikę latania tymi maszynami, ich wyposażenie, sposoby walki w powietrzu. Na zakończenie przedstawiono nam mały samolot zbudowany przez konstruktora – amatora w bloku mieszkalnym, który posłużył w czasach komunistycznych do ucieczki
z Polski do Jugosławii.
   Późnym popołudniem, zadowoleni wróciliśmy do Rybnika z myślą
o kolejnym wyjeździe. Opiekunami byli I. Szwacha, G. Sowa i K.Kopiczko.
Wyjazd do Krakowa został dofinansowany przez budżet państwa
w ramach programu „Poznaj Polskę” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

MEiN

 

 

 

 

Wróć do strony głównej

PARTNERZY