ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
EGZAMIN ZAWODOWY ? informacja o przekazaniu świadectw/certyfikatów - sesja styczeń/luty 2022

Wyniki egzaminu w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe) będą dostępne 
31 marca 2022 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego  https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl  - dane do logowania zdający otrzymali  w momencie składania deklaracji.

Zdający po zalogowaniu się w portalu zdającego:

• wybiera z menu ZMIANA HASŁA w celu ustanowienia nowego hasła;

• wybiera z menu MOJE DANE w celu aktualizacji swoich danych osobowych;

• wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskana informacji o terminach
i wynikach swoich egzaminów

• wybiera z menu DEKLARACJE I WNIOSKI w celu uzyskania informacji
o dokumentach złożonych do OKE

• wybiera z menu SZKOLENIOWY EGZAMIN ELEKTRONICZNY w celu przeprowadzenia egzaminu szkoleniowego, a następnie wybiera operację Przejdź do egzaminu dla Egzamin szkoleniowy nr 1

zadanie numer 35 zawiera materiał wideo, zdający powinien zapoznać się z obsługą tego typu zadań.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2022, mogą złożyć deklaracje przystąpienia
do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2022 w terminie od 31 marca do 7 kwietnia 2022 r. w sekretariacie szkoły

Zapraszamy po odbiór świadectw, certyfikatów i dyplomów  w terminie od 8 kwietnia 2022 r. do szkolnej biblioteki.

Wróć do strony głównej

PARTNERZY