ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego dwóch uczelni:

Cytat
Milczący głupiec czyni korzystniejsze wrażenie niż gadający mędrzec. L. Konopiński
Nie żyje Leon Adamczyk

Ze smutkiem informujemy, że 15 listopada 2020 roku, przeżywszy 75 lat, zmarł mgr inż. Leon Adamczyk, absolwent naszej szkoły, założyciel i prezes Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górniczego i Zespołu Szkół Technicznych. Technikum ukończył w 1964 roku, następnie podjął pracę w rybnickim PRG, później przeniósł się do KWK „Jankowice”, w której pracował aż do emerytury, zdobywając kolejne szczeble awansu w dozorze górniczym. Ukończył studia na Politechnice Śląskiej w 1980 roku. Był człowiekiem niezwykle aktywnym, koniec pracy zawodowej nie oznaczał dla niego zaprzestania działalności społecznej. Od roku 2000 pełnił funkcję Prezesa Klubu Seniora SITG przy KWK „Jankowice”, organizując niezliczone spotkania, pogadanki, wycieczki czy uroczystości. Bardzo aktywnie uczestniczył w organizacji 40- i 50-lecia Technikum Górniczego a także w przygotowaniu uroczystości 60- i 70-lecia TG już jako prezes założonego w 2008 roku Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół TG i ZST. Trudno wyobrazić sobie te jubileusze bez niego, dlatego niemal symbolicznego wymiaru nabiera śmierć Leona Adamczyka na dwa tygodnie przed terminem uroczystości 70-lecia szkoły, która z powodu pandemii koronawirusa nie odbędzie się.

Z jego inicjatywy odbywały się w ramach SWiP TG i ZST spotkania zwane „Kwartalnikami”, których ideą była integracja członków stowarzyszenia a także integracja międzypokoleniowa, gdyż w ich organizację chętnie włączała się młodzież jako uczniowie a z czasem – absolwenci.

Ww naszej pamięci pan Leon pozostanie jako pogodny i szarmancki mężczyzna, ale przede wszystkim wspaniały organizator nieszczędzący czasu i energii dla swojej ukochanej szkoły, którą zawsze wspominał z miłością i szacunkiem.

Wróć do strony głównej

Szukaj
Podstrony
PARTNERZY