ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego dwóch uczelni:

Cytat
Informacja

W piątek 10 stycznia 2020 r., to dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, ze względu na odbywający się w szkole egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Wróć do strony głównej

PARTNERZY