ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
Pedagog

 


Pedagodzy w  Zespole Szkół Technicznych w Rybniku zapraszają:
Kuwaczka Barbara - pedagog, doradca zawodowy
Lach Monika - pedagog, psycholog, doradca zawodowy


BARBARA KUWACZKA – gabinet nr 1107 (parter)

Poniedziałek: 14:30 – 20:30
Wtorek: – – – – – – –
Środa: 9:00 – 14:00
Czwartek: 9:00 – 14:00
Piątek: 9:00 – 15:00

Opieka oddziały:
I Tg, I Ti, I Tm, I Tw
II Teg, II Tf, II Ti, II To
III Tgu, III Tks, III Tm, III Tpz, III Tr, III Tt sport, III eG, III mG, III pzG, III tG sport
IV Ta, IV Teu, IV Tgr, IV Ti, IV Tks, IV To, IV Tp

MONIKA LACH – gabinet nr 1206 (I piętro)

Poniedziałek: 9:00 – 14:00
Wtorek: 10:45 – 14:45
Środa: 11:00 – 15:30
Czwartek: 11:00 – 15:30
Piątek: 16:30 – 20:30

Opieka oddziały:
I Te, I Tf, I Tk, I To, I Tp, I Ts, I Bs
II Tkz, II Tm, II Tps, II Bks
III Ta, III Te, III Ti, III To, III akG, III guG, III iG, III oG, III sG, III Bks
IV Tf, IV Tm, IV Tt sport
 
Pedagog Szkolny zajmuje się:

 • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców
  i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły
  w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa).
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

Uczniu!!!

 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chcesz porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach;
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś osamotniony;
 • potrzebujesz pomocy w odnalezieniu rozwiązań w trudnych sytuacjach;
 • masz trudności edukacyjne i chcesz im zaradzić;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • zastanawiasz się nad sobą i swoją drogą życiową lub edukacyjną;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić; 

Rodzicu!!!

 • masz problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem;
 • chcesz mu pomóc, ale nie wiesz jak;
 • Twoje dziecko nie chodzi regularnie do szkoły;
 • zauważyłeś, coś dzieje się z nim niedobrego…
 • nie potrafisz z nim już rozmawiać.
   

Wróć do strony głównej

Szukaj
Podstrony
PARTNERZY