ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Zmarła mgr Jolanta Kosok - Kasperzec

 

 

 ur. 28.10.1939 r.

 Ze smutkiem zawiadamiamy, że 15 maja 2023 roku zmarła mgr Jolanta Kosok - Kasperzec, nauczyciel matematyki w latach 1963 – 2002.
Pani Jolanta była absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, którą ukończyła w 1963 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii.
W ciągu swojej kariery zawodowej systematycznie podnosiła kwalifikacje, podejmując studia podyplomowe z zakresu matematyki i technologii kształcenia. W działalności dydaktyczno-wychowawczej była zawsze kreatywna, potrafiła wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie do ustawicznego podnoszenia poziomu  matematyki w szkole, poprzez stosowanie w procesie nauczania  nowoczesnych metod.

Pracowita i wymagająca wobec  siebie motywowała do pracy swych uczniów, rozwijała ich talenty oraz wyposażała w solidną wiedzę matematyczną,
co owocowało bardzo dobrymi wynikami egzaminów oraz osiągnięciami
w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

W 1984 roku uzyskała II stopień specjalizacji zawodowej. Dwukrotnie została wyróżniona Nagrodami Ministra II i III stopnia oraz Nagrodą Kuratora Oświaty.
Do końca kariery zawodowej współpracowała z Fundacją Rozwoju Matematyki Polskiej i nawet jako emerytka w dalszym ciągu uczestniczyła w Seminariach Edukacji Matematycznej.

Była członkiem Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół TG i ZST. Biorąc udział w  spotkaniach stowarzyszenia, spotykała się z licznymi wyrazami szacunku
i uznania ze strony byłych uczniów, którzy podkreślają nie tylko jej pasję, sumienność i zaangażowanie w wykonywanie zawodu nauczyciela, ale również wyrażają wdzięczność za bardzo dobre przygotowanie  do studiów na wyższych uczelniach.

Wróć do strony głównej

PARTNERZY