ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
103 miejsce w rankingu Perspektyw!

Miesięcznik edukacyjny dla młodzieży – „Perspektywy” opublikował ranking najlepszych szkół w Polsce z podziałem na licea i technika. 

Tak jak zawsze zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące i technika zostały ocenione za pomocą kryteriów.Kryteria w przypadku techników dotyczyły:

- sukcesów szkoły w olimpiadach,
- wyników matur z przedmiotów obowiązkowych,
- wyników matur z przedmiotów dodatkowych,
- wyników egzaminu zawodowego.

Najlepszym rybnickim technikum jest to, znajdujące się w Zespole Szkół Technicznych - Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica zajęło 103 lokatę.
To spory awans w stosunku do poprzedniego roku, gdzie szkoła była 203.

Wróć do strony głównej

PARTNERZY