ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
Konkursy na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych

Prezydent Miasta Rybnika zarządzeniem 16/2023 z dnia 11.01.2023 ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych:
SP-34 oraz ZST.

https://edukacja.rybnik.eu/konkursy-na-stanowiska-dyrektorow-rybnickich-jednostek-systemu-oswiaty-2/

https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=214&Id=75330

 

Wróć do strony głównej

PARTNERZY