ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
Fundacja JSW

Fundacja JSW doposażyła pracownie programowania, eksploatacji, diagnostyki i konserwacji urządzeń i systemów robotyki w urządzenia i sprzęt pozwalający doskonalić umiejętności praktyczne uczniów poprzez stworzenie nowoczesnego laboratorium symulującego rzeczywiste warunki wykonania zawodów: technik robotyk, technik automatyk, technik elektryk oraz technik mechatronik.

Zajęcia prowadzone w doposażonej pracowni wpłyną z całą pewnością  na podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych naszych uczniów, a tym samym nasi uczniowie staną się bardziej konkurencyjnymi i poszukiwanymi na rynku pracy osobami.

Zakupiony sprzęt i urządzenia  będzie nie tylko wykorzystany w czasie realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów zawodowych, ale również podczas dodatkowych zajęć rozwijających twórcze i techniczne uzdolnienia uczniów, co  zapewne przyczyni się do osiągania przez uczniów sukcesów nie tylko na egzaminach zewnętrznych, ale również w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich czy międzynarodowych.

Wróć do strony głównej

PARTNERZY