ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
Szkolny Festiwal Explory

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku zaprasza do udziału w Szkolnym Festiwalu Explory, który odbędzie się 30 listopada 2022 roku w siedzibie szkoły w Rybniku przy ulicy Kościuszki 5.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych, liceów, techników i innych szkół ponadpodstawowych. Swoje projekty naukowe mogą zgłaszać osoby w wieku 13-20 lat do 9 listopada 2022. Nad projektami można pracować indywidualnie lub w zespole składającym się z nie więcej niż 3 osób. 

Jakie projekty zgłaszać?

Do konkursu można zgłaszać projekty z każdej dziedziny, ale praca musi mieć charakter naukowy. Do danej edycji Konkursu Explory można zgłosić tylko jeden projekt.

Ważne jest, by projekt proponował nowe rozwiązania, był ciekawy i nowatorski. Warto pamiętać, że projekt będzie oceniany także pod kątem jego możliwych zastosowań praktycznych.

Na etapie zgłoszenia do Konkursu nie trzeba mieć gotowych wyników badań – wystarczy, że uczestnik rozpoczął badania i wie co, w jaki sposób chce zbadać.

Opiekunowie naukowi

Nad każdym projektem przesłanym na konkurs czuwa opiekun naukowy. Może nim zostać nauczyciel, wychowawca, rodzic lub opiekun prawny. To osoba, która doradza, udziela wskazówek, wspiera podczas badań i eksperymentów, czuwa nad bezpieczeństwem, pomaga w przygotowaniu prezentacji. Opiekun angażuje się w projekt już na etapie jego powstawania i wspiera Młode Talenty na wszystkich etapach konkursu.

Jak zgłosić projekt?

Jeśli Młody Talent spełnia podstawowe wymagania formalne (jest w odpowiednim wieku), ma pomysł lub rozwija projekt naukowy i ma opiekuna naukowego – może przystąpić do opisania swojego założenia lub przebiegu wykonanej już pracy badawczej w naszym formularzu zgłoszeniowym.

W jaki sposób projekty konkursowe są  prezentowane i oceniane? 

W pierwszym etapie projekty oceniane są pod względem formalnym – ważne jest zatem, by zapoznać się z regulaminem konkursu, który szczegółowo je opisuje. Do kolejnego etapu przechodzą te projekty, które spełniają kryteria formalne, są zgodne ze standardami etycznymi konkursu  i w klarowny sposób przedstawiają założenia projektowe.

PREZENTACJE KONKURSOWE NA REGIONALNYCH FESTIWALACH NAUKOWYCH E(X)PLORY

Autorzy projektów zakwalifikowanych do etapu regionalnego zapraszani są na Regionalne Festiwale Naukowe Explory (tzw. Rexy), podczas których mają za zadanie zaprezentować swój pomysł jurorom. Warunkiem wzięcia udziału w RE(x)ie jest przygotowanie plakatu konkursowego oraz rekwizytów, które prezentowane są na stoiskach projektów. W tym etapie jurorzy oceniają projekty pod kątem prawidłowości prowadzenia badań, znajomości dotychczasowych osiągnięć w danej dziedzinie oraz innowacyjności. Dodatkowo jury ocenia sposób prezentacji projektu. 

O tym jak przygotować plakat, na co zwrócić  uwagę i jak wygląda sesja konkursowa przeczytać można w naszym Vademecum.

FINAŁ KONKURSU NA GDYNIA E(X)PLORY WEEK

Około 35 najlepszych projektów prezentowanych podczas etapu regionalnego otrzymuje zaproszenie do finału konkursu odbywającego się w ramach największego wydarzenia Explory  -  Gdynia Explory Week.

Podczas finałowych sesji konkursowych Młodzi Naukowcy prezentują wyniki swojej pracy w podobny sposób jak na Festiwalach Regionalnych. Między etapami mogą kontynuować badania i zaprezentować podczas finału aktualny stan rozwoju projektu.

Koordynator: Sebastian Cyroń

Kontakt: 32 432 98 14, s.cyron@zstrybnik.pl

I można podlinkować regulamin.:

https://www.explory.pl/files/aktualnosci/2021/REGULAMIN%20KONKURSU%20NAUKOWEGO%20_2022.pdf

Formularz zgłoszeniowy Explory:

https://www.explory.pl/rekrutacja,111

Wróć do strony głównej

PARTNERZY