ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
Uwaga Absolwenci!!

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 29 kwietnia 2022 r. będą wydawane od 27 maja 2022 r. (piątek)  w bibliotece szkolnej od godz. 12.00.

Wróć do strony głównej

PARTNERZY