ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
Oddział mistrzostwa sportowego oraz oddział mechatronik dwujęzyczny - ważne terminy

Jeżeli kandydat na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazał oddział dwujęzyczny lub mistrzostwa sportowego, dostarcza podanie do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 30 maja i zobowiązany jest stawić się na sprawdzian kompetencji językowych lub próbę sprawności fizycznej zgodnie z poniższym harmonogramem:

16 maja do 30 maja 2022 r. do godz. 15.00 – złożenie przez kandydata do oddziałów prowadzących szkolenie sportowe, oddziałów dwujęzycznych wniosku  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej do klasy pierwszej mistrzostwa sportowego:

termin: 31.05.2022 r. lub 09.06.2022 r. godzina 16.00; 

miejsce: Stadion Lekkoatletyczny przy ulicy Gliwickiej 72 (wjazd od ulicy Żużlowej)

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego:

termin: 03.06.2022 r. godz. 1400; 

miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, ul. Kościuszki 5

 

Wróć do strony głównej

PARTNERZY