ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
MŁODY LIDER INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

21 kwietnia br., odbyła się gala podsumowująca konkurs „MŁODY LIDER INNOWACJI WOJEWóDZTWA ŚLĄSKIEGO”, stanowiący II etap Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Nasi uczniowie – Daniel Czech, Dominik Sitarski, Rafał Sawczyszyn – zostali laureatami 1. miejsca w dwóch kategoriach: POMOC DYDAKTYCZNA (za pracę Dominika Sitarskiego i Rafała Sawczyszyna „Universal Exploring Rover U.E.R.”; promotor: Tomasz Mandrysz) oraz POMYSŁ TECHNICZNY (za pracę Daniela Czecha „e-Luft”; promotor: Zbigniew Kuczera). Dodatkowo Daniel Czech otrzymał wyróżnienie – nagrodę Grand Prix konkursu. Tym samym został dwukrotnym laureatem tej nagrody. Serdecznie gratulujemy naszym przyszłym, młodym inżynierom! 

Wróć do strony głównej

PARTNERZY