ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
II nabór do projektu

Zapraszamy uczniów klas: 2Tm oraz 3Tk i 2Tk do udziału w projekcie „Mechanik i mechatronik – klasyka i innowacyjność w przemyśle” realizowanym w naszej szkole od 01.09.2020 do 31.12.2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
Więcej informacji

Wróć do strony głównej

PARTNERZY