ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
Wynik egzaminu zawodowego w sesji letniej: czerwiec - lipiec

 

Wyniki egzaminu zawodowego będą dostępne 31 sierpnia 2021 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl  - dane do logowania zdający otrzymali od szkoły, w której składali deklaracje, 27 sierpnia hasła zostały aktywowane(hasło wygasa po 30 dniach).

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2021, mogą złożyć  deklarację  przystąpienia do egzaminu na sesję styczeń-luty 2022  do 15 września 2021 r. w sekretariacie szkoły.

Wróć do strony głównej

Szukaj
Podstrony
PARTNERZY