ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
Lampa pozostaje w Tyglu

Uczeń klasy 3Ta rybnickiego TYGLA - Jakub Szymura - wygrał XI edycję Olimpiady Wiedzy Górniczej „ O Złotą Lampkę” zostając jej laureatem. Finalistą tej olimpiady został również Roman Liszka. Obaj uczniowie zostali przygotowani przez wychowawczynię Panią Alicję Mańka.

Oprócz cennych nagród rzeczowych, które ufundowane zostały przez: Prezydenta Miasta Rybnika, Polską Grupę Górniczą S.A. oraz firmę Azis Mining Service Sp. z o.o. wszyscy finaliści zostali zwolnieni z pisemnego egzaminu zawodowego otrzymując maksymalny wynik, jak również są przyjęci poza systemem rekrutacji na następujące kierunki: automatyka i informatyka przemysłowa, gospodarka surowcami mineralnymi, górnictwo i geologia, inżynieria bezpieczeństwa Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Gratulujemy!!!

Wróć do strony głównej

Szukaj
Podstrony
PARTNERZY