ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Polska i ukraińska kuchnia jako interakcja kultur

 

 

 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku oraz Ogólnokształcącej Szkoły I-III Stopnia nr 14 z Humania na Ukrainie w dniach 18 - 24.09.2020 r uczestniczyli razem z nauczycielami
w projekcie „Polska i ukraińska kuchnia jako interakcja kultur”. Projekt był finansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Patronat honorowy nad projektem objął Konsul Honorowy Ukrainy
z Katowic – dr med. Jarosław Wieczorek.

Cały projekt przeprowadzony był za pomocą metody tzw. blended learningu. Dzięki tej metodzie uczniowie, biorąc udział w różnych zajęciach, zdobywali wiele umiejętności oraz nawiązywali polsko-ukraińskie przyjaźnie.

W ramach wspólnych spotkań młodzież poznawała kulturę, tradycje
i zwyczaje obu krajów. Kluczem do budowania dobrych relacji interpersonalnych było wspólne gotowanie, które łączy polską
i ukraińską kulturę. Najważniejsze działanie w projekcie polegało na zaprojektowaniu, opracowaniu i wydaniu mini książki kucharskiej zawierającej przepisy potraw polskich i ukraińskich.
Za pomocą tej publikacji zaprezentujemy to, co łączy oba narody.

W celu budowania wzajemnej więzi młodzi ludzie podejmowali gry
i zabawy integracyjne oraz inicjatywy, służące lepszemu poznaniu siebie i swoich krajów. Uczestnicy projektu przygotowywali prelekcje i prezentacje na temat potraw narodowych, zorganizowali wieczory promujące własną kulturę z uwzględnieniem stereotypów. Ponadto tworzyli i rozwiązywali quizy interaktywne sprawdzające zdobytą wiedzę, uczestniczyli w wycieczkach do Krakowa, Zakopanego, Humania i Rybnika, gdzie odbyły się gry miejskie, spotkali się ze sobą podczas zajęć warsztatowych w izbach regionalnych Śląska, Podhala i ziemi humańskiej. Uczniowie przedstawili efekty swojej pracy zastępcy prezydenta Rybnika – Panu Wojciechowi Świerkoszowi podczas spotkania w Urzędzie Miasta, na którym obecny był również dyrektor Zespołu Szkół Technicznych- Piotr Tokarz oraz nauczyciele zaangażowani w projekt: Krzysztof Kopiczko, Gabriela Smyczek-Jądro i Małgorzata Biela. Spotkanie to, podobnie jak cały projekt, miało niecodzienny przebieg, ponieważ jego polscy i ukraińscy uczestnicy łączyli się ze sobą online,
a w swojej pracy wykorzystywali komunikatory i różnorodne narzędzia internetowe. Dzięki komunikatorowi google meet spotkanie w Urzędzie Miasta Rybnika odbywało się równocześnie w szkole
w Humaniu, gdzie zgromadzili się uczestnicy projektu: uczniowie
i nauczyciele: Ludmila Kryva, Alla Somak a także dyrektor szkoły – Pani Tatiana Hlushchuk i przedstawiciel władz miejskich – Pani Swietlana Czorna.

Wiedza i doświadczenie uczniów zdobyte w czasie projektu zaowocowały nowymi znajomościami, lepszym poznaniem siebie
i swojej rodzimej kultury oraz kultury kraju partnerskiego, a także wspólnymi pomysłami i planami na przyszłość.

Dzień 1   Dzień 2   Dzień 3   Dzień 4   Dzień 5  Dzień 6   Dzień 7 

   

 

 

 

Wróć do strony głównej

PARTNERZY