ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Rodzice!

Poniżej znajdują się programy oraz podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023. 

K L A S Y  I
Mechanik – monter maszyn i urządzeń - Szkoła Branżowa
- Elektromechanik pojazdów samochodowych - Szkoła Branżowa
- Technik automatyk
Technik elektryk
Technik informatyk
Technik mechatronik
- Technik mechatronik - dwujęzyczny
Technik mechanik
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik pojazdów samochodowych
Technik spedytor
- Technik chłodnictwa i kilmatyzacji
- Technik robotyk

K L A S Y  II 
Elektromechanik pojazdów samochodowych - Szkoła Branżowa
Technik automatyk
Technik elektryk
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik mechanik
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik pojazdów samochodowych
Technik spedytor

K L A S Y  III 
Mechanik – monter maszyn i urządzeń - Szkoła Branżowa
- Elektromechanik pojazdów samochodowych - Szkoła Branżowa
Technik automatyk
- Technik elektryk
Technik informatyk
Technik mechatronik
- Technik mechanik
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik pojazdów samochodowych
Technik spedytor


K L A S Y  IV  (po szkole podstawowej)
Technik automatyk
- Technik awionik
Technik elektryk
Technik górnictwa podziemnego
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik mechanik
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik pojazdów samochodowych
Technik spedytor


K L A S Y  IV (po gimnazjum)
Technik automatyk
- Technik awionik
Technik elektryk
Technik informatyk
- Technik mechatronik
Technik mechanik
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- Technik chłodnictwa i klimatyzacji
- Technik górnictwa podziemnego
Technik pojazdów samochodowych
Technik spedytor

Wróć do strony głównej

PARTNERZY