ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Rybnik - Szczerzec - dwie miejscowości, wiele kultur, jedna Europa

Projekt ”Rybnik - Szczerzec - dwie miejscowości, wiele kultur, jedna Europa” realizowany był przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku oraz Szkoły Ogólnokształcącej I-III Stopnia ze Szczerca w okresie 19 – 25.09.2022 r.

W ramach projektu młodzież wspólnie poznawała kulturę, tradycje i zwyczaje obu krajów. Kluczem do budowania dobrych relacji interpersonalnych było wspólne poznawanie europejskich wpływów na nasze narody. Dzięki temu projekt opierał się na tym, co łączy polską i ukraińską kulturę. Nasze najważniejsze działania to zaprojektowanie, opracowanie i opublikowanie mini przewodnika po miejscach, które posiadają europejskie elementy kulturowe w naszych regionach geograficznych. Ponadto drugim celem było stworzenie zbioru informacji o tych miejscach w formie mapy mentalnej. Za pomocą tych publikacji zaprezentowano to, co łączy oba narody i inne kultury związane z naszymi „regionalnymi ojczyznami.”

W celu budowania wzajemnej więzi młodzi ludzie podejmowali różne gry i zabawy integracyjne oraz inicjatywy, służące lepszemu poznaniu siebie i swoich krajów. Uczestnicy projektu przygotowywali prelekcje i prezentacje na temat narodowych i regionalnych tradycji, zorganizowali wieczory promujące własną kulturę z uwzględnieniem stereotypów.

Ponadto tworzyli i rozwiązywali quizy interaktywne sprawdzające zdobytą wiedzę, przeprowadzili gry miejskie w Krakowie, spotykali się ze sobą podczas spotkań warsztatowych w miejscach związanych z kulturą żydowską, niemiecką, polską i ukraińską w ośrodkach kulturalnych Małopolski. Projekt realizowany był we współpracy z Polsko Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki za pomocą metody tzw. blended learningu. Dzięki temu uczniowie realizując projekt uczyli się przez doświadczenie oraz nawiązywali polsko-ukraińskie przyjaźnie.

Do pobrania - ZDJĘCIA

Wróć do strony głównej

PARTNERZY