ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
Doposażenie pracowni samochodowych w nowoczesny sprzęt

W ramach projektu „Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku” współfinansowanego przez Unię Europejską szkoła doposażyła
w specjalistyczny sprzęt kontrolno – pomiarowy pracownie samochodowe 042, 041, 020.  Nauczyciele katedry samochodowej aktualnie prowadzą już zajęcia z wykorzystaniem tego sprzętu. Przypomnijmy, iż we wrześniu ubiegłego roku w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej, który zakłada:
- szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik spedytor,
- staże w wyspecjalizowanych zakładach pracy,
- wyposażenie pracowni samochodowej w nowoczesny sprzęt kontrolno - pomiarowy,
- wyposażenie pracowni spedycyjno-transportowej w nowoczesny sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie,
- specjalistyczne zajęcia z diagnostyki samochodowej,
- zajęcia praktyczne z pracowni transportowo – spedycyjnej
- kurs prawa jazdy kategorii B,
- staże oraz wizyty studyjne dla uczniów.
Aktualnie uczniowie klas samochodowych i spedycyjnych, którzy przeszli pomyślnie rekrutację do udziału w projekcie, uczęszczają na następujące zajęcia:
- specjalistyczne zajęcia z diagnostyki samochodowej,

- zajęcia praktyczne z pracowni transportowo – spedycyjnej,
- zajęcia z doradztwa zawodowego,
- zajęcia z języka angielskiego zawodowego

Wróć do strony głównej

Szukaj
Podstrony
PARTNERZY