ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
i
Od 20 do 27 maja w naszej szkole odbywały się warsztaty dla uczniów pod nazwą „Trening redukcji stresu” oraz „Trening asertywności” prowadzone przez trenerów z Funda...
2022-05-27
i
Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 29 kwietnia 2022 r. będą wydawane od 27 maja 2022 r. (piątek)  w bibliotece szko...
2022-05-25
i
Jeżeli kandydat na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazał oddział dwujęzyczny lub mistrzostwa sportowego, dostarcza podanie do szkoły pierwszego wyboru w te...
2022-05-04
i
20 kwietnia 2022 zostały ogłoszone wyniki 13 edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy informatyczno-matematycznej „Algorytmion”. Konkurs ten co roku organizowany jest przez Wydział ...
2022-04-27
i
21 kwietnia br., odbyła się gala podsumowująca konkurs „MŁODY LIDER INNOWACJI WOJEWóDZTWA ŚLĄSKIEGO”, stanowiący II etap Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Nas...
2022-04-22
PARTNERZY