ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
i
Kamil Machura, Eryk Kampka i Denis Niebiałek, uczniowie klasy 2Tg w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku opracowali prototyp Breath Detect Vest, czyli kamizelki dla niemowląt wykry...
2023-02-15
i
17 października Uniwersytet Śląski w Katowicach raz z Fundacją im. Profesora Józefa Pietera oraz we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowsko Metropolią ustanowił Nagr...
2023-02-13
i
Jakub Szymik z kl. 1 To zajął I miejsce w konkursie „Wakacyjna GeoFotka” organizowanym przez Katedrę Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej. Kuba o zwycięskim zdjęciu pi...
2023-02-08
i
Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym dla uczniów przebywających na zimowisku. Konkurs polega na zrobieniu zdjęcia przedstawiającego czas spędzony w Poroninie – np. n...
2023-02-01
i
Biblioteka szkolna ZST w Rybniku to 4 tysiące historii mieszkających na półkach, dwie bibliotekarki, które ją prowadzą: Mariola Gwózdź i Karolina Doliba oraz czy...
2023-01-25
PARTNERZY