ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego dwóch uczelni:

Cytat
Milczący głupiec czyni korzystniejsze wrażenie niż gadający mędrzec. L. Konopiński
Stypendium dla ucznia ZST

W środę 19.09.2018 r., w Katowicach odbyło się uroczyste przyznanie stypendiów Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Jednym z stypendystów został uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku – Szczepan Dwornicki
Jest on uczniem klasy trzeciej i kształci się w zawodzie technik mechatronik. Stypendium otrzymał za bardzo dobre wyniki 
w nauce oraz osiągnięcia w olimpiadach i konkursach zawodowych z zakresu elektrotechniki i mechatroniki. 
Serdecznie gratulujemy.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Stypendysta musi także uzyskać w ostatnim roku szkolnym wysoką średnią ocen oraz udokumentować wszystkie wybitne osiągnięcia. Zarząd Województwa Śląskiego przyznał 30 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów naszego województwa w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku”.
LIST

Wróć do strony głównej

PARTNERZY