ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg
Nie żyje mgr Jan Bujak

Z żalem informujemy, że 02 listopada 2020 roku zmarł mgr Jan Bujak, wieloletni nauczyciel i dyrektor Technikum Górniczego w Rybniku.

Urodził się 13 czerwca 1926 roku w Maszkienicach. Praca z młodzieżą była jego prawdziwym powołaniem. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Bochni oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, rozpoczął pracę nauczyciela języka polskiego i historii w szkole podstawowej w Krakowie, tam też po raz pierwszy został kierownikiem szkoły. Po przyjeździe na Śląsk, podjął pracę w ZSG w Radlinie, a od 1956 roku zaczął się jego związek z rybnickim Technikum Górniczym, w którym pracował aż do przejścia na emeryturę w 1981 roku. W 1961 roku został zastępcą dyrektora ds. pedagogicznych, a od 1974 piastował stanowisko dyrektora naczelnego TG.

Po zakończeniu kariery zawodowej nadal był aktywnym działaczem społecznym, angażował się w pracę na rzecz Rybnika i jego mieszkańców jako radny miejski i wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski czy Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W naszej pamięci pozostanie jako wspaniały człowiek, nauczyciel uczący z pasją i zaangażowaniem oraz jako dyrektor cieszący się szacunkiem uczniów i nauczycieli. Był niekwestionowanym autorytetem, wspominanym przez uczniów jako wzór kompetencji, konsekwencji, ale też serdeczności i wyrozumiałości.

Wróć do strony głównej

Szukaj
Podstrony
PARTNERZY