ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego dwóch uczelni:

Cytat
Milczący głupiec czyni korzystniejsze wrażenie niż gadający mędrzec. L. Konopiński

 

Wniosek dla rodziców dzieci niepełnosprawnych zapewniających dojazd we własnym zakresie do szkoły w roku szkolnym 2020/2021.
Wzór wniosku dla rodziców, którzy w własnym zakresie zapewniają dojazd dziecka niepełnosprawne do placówki oświatowej i chcieliby z tego tytułu zawrzeć umowę regulującą zwrot kosztów tego dojazdu.
WNIOSEK

Wróć do strony głównej

PARTNERZY