ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego dwóch uczelni:

Cytat
Milczący głupiec czyni korzystniejsze wrażenie niż gadający mędrzec. L. Konopiński
Drodzy Maturzyści i Uczniowie zdający egzamin zawodowy!

Prosimy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w roku 2020. Listy z  nazwiskami  zdających przyporządkowanymi do poszczególnych sal, w których będziecie zdawać egzamin, zostaną zamieszczone na platformie moodle37.
Prosimy, abyście bezwzględnie stosowali się do zasad bezpieczeństwa, które będą obowiązywały w czasie egzaminów.
WYTYCZNE
WYTYCZNE PLAKAT
WYTYCZNE MEN, CKE i GIS

 

Wróć do strony głównej

PARTNERZY