ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego dwóch uczelni:

Cytat
100 rocznica wybuchu I Powstania Śląskiego

Krótka refleksja nad historią Śląska  z okazji 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego.

W dniu 18.09.2019 w ramach stałej współpracy ZST z Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach odbyła się kolejna lekcja historyczna. Temat spotkania brzmiał: „ I powstanie śląskie. Geneza – Przebieg – Skutki”.  Prelekcje prowadzili kolejno: Naczelnik Wydziału Edukacji Ryszard Mozgol oraz Michał Miwa-Młot. W ramach wykładów oraz krótkiej dyskusji młodzież klas: 2Tt, 2Tm, 1Tm, 1Ti, 1Tr oraz 4Tm poznawała różne etapy kształtowania się polskiej świadomości na Górnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem okolic Rybnika. Jak zwykle uczniowie mogli skorzystać z różnych materiałów edukacyjnych dostarczonych przez IPN. 

Z pewnością krótka refleksja nad dziejami Śląska pomogła wszystkim obecnym poznać trochę lepiej dzieje swojej „ małej Ojczyzny”. Organizatorem spotkania był p. Krzysztof Kopiczko.

                                                                             

 

Wróć do strony głównej

PARTNERZY