ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego dwóch uczelni:

Cytat
Najsmutniej nie tam, gdzie śmiech zakazany, lecz tam, gdzie obowiązkowy.
Wniosek dla rodziców dzieci niepełnosprawnych zapewniających dojazd we własnym zakresie do szkoły

Wzór wniosku dla rodziców, którzy w własnym zakresie zapewniają dojazd dziecka niepełnosprawne do placówki oświatowej i chcieliby z tego tytułu zawrzeć umowę regulującą zwrot kosztów tego dojazdu. Do ustalenia stawki za 1 przejazd będzie brana średnia cena paliwa z dnia 22.08.2019 r. tj. LPG: 1,85 zł/litr, ON: 4,95 zł/litr, Pb95: 5,02 zł/litr.
Wzór wniosku

Wróć do strony głównej

PARTNERZY