ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego dwóch uczelni:

Cytat
Milczący głupiec czyni korzystniejsze wrażenie niż gadający mędrzec. L. Konopiński
Uczeń ZST - finalistą Olimpiady EUROELEKTRA

W dniu 14 marca 2019 roku odbył się finał Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA, który przeprowadzono na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W zawodach, w grupie elektrycznej,  brał udział uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku – Martin Rybka (klasa 3Tm). Uczestnicy finałów mieli do rozwiązania zadania na poziomie wiedzy wykraczającym poza zakres technikum. Martin Rybka zajął ostatecznie 7 miejsce i uzyskał tym samym tytuł finalisty Olimpiady EUROELEKTRA. Nagrodą za uzyskany tytuł jest zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz indeks na wyższe uczelnie techniczne.

Dodatkowo podczas pobytu na Politechnice Gdańskiej uczestnicy mieli okazję zwiedzić nowoczesne laboratoria Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Szczególne zainteresowanie wzbudziły laboratoria robotyki, wizualizacji zanurzeniowych czy badania anten. Ponadto na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki uczestnicy zapoznali się z laboratorium LINTE^2  – Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii, w którym prowadzi się badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące nowoczesnych systemów i urządzeń elektroenergetycznych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również spotkanie nauczycieli przedmiotów zawodowych (opiekunów uczestników Olimpiady EUROELEKTRA) w panelu dyskusyjnym na temat szkolnictwa zawodowego branży elektrycznej, który prowadzony był przez dr. hab. inż. Mieczysława Ronkowskiego prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej.

Wróć do strony głównej

PARTNERZY