ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego dwóch uczelni:

Cytat
Najsmutniej nie tam, gdzie śmiech zakazany, lecz tam, gdzie obowiązkowy.
Uczniowie ZST finalistami XLII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

W dniach 10  – 11 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie odbył się Finał XLII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Olimpiada ta odbywa się pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Po teście teoretycznym, który uczestnicy rozwiązywali 8 lutego bieżącego roku na AGH
w Krakowie, do etapu finałowego awansowało trzech uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. Są to uczniowie Szczepan Dwornicki i Martin Rybka w grupie elektrycznej oraz Adrian Latka w grupie mechatronicznej. W kolejnym etapie, który odbywał się już w Częstochowie, uczestnicy musieli rozwiązać dwa zadania o charakterze praktycznym. Po tym etapie do ścisłego finału Olimpiady awansowali: Martin Rybka oraz Adrian Latka. Szczepan Dwornicki ostatecznie zajął 17 miejsce.

Etap końcowy – ścisły finał – ma charakter publiczny i związany jest z odpowiedzią ustną na wylosowane pytania o zakresie często wykraczającym zagadnienia omawiane w szkoły średniej. Odpowiedzi na pytania oceniają komisje konkursowe, składające się z pracowników naukowych AGH oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

W tegorocznej olimpiadzie OOWEE znakomicie zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. W grupie elektrycznej uczeń klasy 3Tm – Martin Rybka – zajął trzecie miejsce i uzyskał tytuł laureata, zaś w grupie mechatronicznej uczeń klasy 4Tfr – Adrian Latka – zajął czwarte miejsce i również uzyskał tytuł laureata. Osiągnięcia te są bardzo cenne, ponieważ oprócz nagród rzeczowych laureaci otrzymuje zaświadczenia uprawniające do wstępu na wyższe uczelnie techniczne w kraju oraz promesy AGH gwarantujące przyjęcie na uczelnię z pominięciem warunków rekrutacji.

Zdjęcie: Uczniowie ZST w Rybniku uczestniczący w XLII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (od lewej: Adrian Latka, Martin Rybka, Szczepan Dwornicki)

Wróć do strony głównej

PARTNERZY